Api

Craftgate API'nin dönüş parametreleri, işlemin başarılı gerçekleşip gerçekleşmemesine ve tekil ya da çoğul sonuç değeri dönmesine göre farklılıklar içerse de, bunlar kendi içlerinde ortak birer çatı kullanır.